W celu świadczenia usług najwyższej jakości nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Pozwalają one na dostosowanie treści do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Więcej szczegółów na temat cookies w naszej Polityce Prywatności.

Notowania

Notowania funduszy

Dane na dzień
Zmiana %
Zmiana %
Subfundusz 1D 1 m 3 m 12 m 24 m 36 m 48 m 5 lat 10 lat od pocz. roku Archiwum
Subfundusz Zmiana % Zmiana %
wcześniej: UniOszczędnościowy
0,01
0,01
0,18
0,18
0,52
0,52
1,97
1,97
4,39
4,39
6,76
6,76
8,63
8,63
11,30
11,30
-
-
1,50
1,50
wcześniej: UniDolar
-0,12
-0,12
0,26
0,26
1,03
1,03
3,69
3,69
4,35
4,35
5,14
5,14
6,84
6,84
8,23
8,23
26,38
26,38
3,00
3,00
wcześniej: UniEuro
-0,02
-0,02
0,01
0,01
0,03
0,03
0,32
0,32
0,08
0,08
0,58
0,58
1,52
1,52
2,02
2,02
16,87
16,87
0,33
0,33
wcześniej: UniKorona Dochodowy
-0,01
-0,01
0,53
0,53
1,04
1,04
4,12
4,12
6,04
6,04
9,59
9,59
12,57
12,57
14,47
14,47
46,70
46,70
3,19
3,19
wcześniej: UniProfit Plus
0,01
0,01
0,20
0,20
0,53
0,53
2,01
2,01
4,56
4,56
6,89
6,89
9,14
9,14
12,10
12,10
30,17
30,17
1,55
1,55
wcześniej: UniAktywa Polskie
0,02
0,02
0,44
0,44
0,83
0,83
2,50
2,50
4,71
4,71
-
-
-
-
-
-
-
-
1,93
1,93
wcześniej: UniAktywny Dochodowy
0,01
0,01
0,47
0,47
0,90
0,90
3,60
3,60
6,14
6,14
10,31
10,31
-
-
-
-
-
-
2,67
2,67
0,02
0,02
0,34
0,34
0,72
0,72
2,56
2,56
5,12
5,12
8,07
8,07
10,60
10,60
12,43
12,43
-
-
1,91
1,91
0,04
0,04
1,34
1,34
2,32
2,32
7,21
7,21
10,23
10,23
13,39
13,39
-
-
-
-
-
-
5,83
5,83
wcześniej: UniKorona Obligacje
-0,03
-0,03
1,25
1,25
1,70
1,70
6,49
6,49
7,71
7,71
9,57
9,57
10,70
10,70
11,35
11,35
58,21
58,21
4,35
4,35
wcześniej: SGB Zagraniczny
-0,11
-0,11
-0,68
-0,68
-0,72
-0,72
1,37
1,37
0,19
0,19
4,62
4,62
4,82
4,82
-
-
-
-
6,96
6,96
wcześniej: UniObligacje: Nowa Europa
-0,05
-0,05
1,31
1,31
3,79
3,79
16,65
16,65
-0,20
-0,20
-4,29
-4,29
2,98
2,98
3,24
3,24
56,23
56,23
8,65
8,65
wcześniej: UniObligacje Aktywny
0,01
0,01
1,63
1,63
2,44
2,44
8,82
8,82
7,07
7,07
7,92
7,92
11,96
11,96
12,54
12,54
-
-
5,44
5,44
wcześniej: UniObligacje: Globalne Rynki Wschodzące
0,04
0,04
2,05
2,05
3,33
3,33
14,32
14,32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12,29
12,29
wcześniej: UniStabilny Wzrost
0,19
0,19
-0,24
-0,24
-0,60
-0,60
6,46
6,46
1,69
1,69
12,56
12,56
11,45
11,45
9,28
9,28
51,89
51,89
4,52
4,52
wcześniej: UniKorona Zrównoważony
0,42
0,42
-1,03
-1,03
-1,90
-1,90
6,62
6,62
-3,26
-3,26
12,63
12,63
12,12
12,12
8,50
8,50
41,72
41,72
5,48
5,48
wcześniej: UniAkcje Dywidendowy
1,13
1,13
-2,72
-2,72
-3,46
-3,46
3,72
3,72
-7,37
-7,37
8,25
8,25
13,95
13,95
11,58
11,58
-
-
8,73
8,73
wcześniej: UniKorona Akcje
0,74
0,74
-3,71
-3,71
-6,19
-6,19
-1,46
-1,46
-17,39
-17,39
5,91
5,91
2,71
2,71
-1,71
-1,71
31,19
31,19
-1,67
-1,67
wcześniej: UniAkcje Wzrostu
0,63
0,63
-3,02
-3,02
-4,72
-4,72
0,14
0,14
-15,46
-15,46
5,75
5,75
9,42
9,42
9,41
9,41
38,80
38,80
0,46
0,46
wcześniej: UniAkcje Małych i Średnich Spółek
0,33
0,33
-0,70
-0,70
-3,93
-3,93
0,57
0,57
-17,53
-17,53
-7,95
-7,95
-2,79
-2,79
5,36
5,36
21,26
21,26
5,68
5,68
wcześniej: UniAkcje Selektywny Globalny
0,52
0,52
-0,40
-0,40
0,07
0,07
3,80
3,80
10,98
10,98
19,46
19,46
21,65
21,65
-
-
-
-
16,75
16,75
wcześniej: UniAkcje: Nowa Europa
1,31
1,31
-2,33
-2,33
-2,04
-2,04
4,26
4,26
-9,77
-9,77
11,46
11,46
17,89
17,89
29,09
29,09
43,33
43,33
5,33
5,33
wcześniej: UniAkcje: Daleki Wschód
-0,32
-0,32
-0,14
-0,14
-1,84
-1,84
7,66
7,66
-0,97
-0,97
6,50
6,50
19,71
19,71
-
-
-
-
7,82
7,82
wcześniej: UniAkcje Biopharma
0,25
0,25
-1,52
-1,52
-1,56
-1,56
-1,36
-1,36
4,41
4,41
14,02
14,02
16,60
16,60
-
-
-
-
10,04
10,04
wcześniej: UniAkcje: Turcja
0,72
0,72
-3,79
-3,79
-1,40
-1,40
3,78
3,78
-34,70
-34,70
-31,32
-31,32
-33,25
-33,25
-39,10
-39,10
-
-
-1,22
-1,22

Metoda kalkulacji jedno- i wielomiesięcznych stóp zwrotu:

W przypadku wyceny przypadającej w ostatnim Dniu Wyceny miesiąca - stopy zwrotu wyliczane są poprzez porównanie bieżącej wartości jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny do wartości jednostki uczestnictwa przypadającej na ostatni Dzień Wyceny miesiąca porównawczego.

W pozostałych przypadkach - stopy zwrotu wyliczane są poprzez porównanie bieżącej wartości jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny do wartości jednostki uczestnictwa z dnia wyceny przypadającej na ten sam dzień kalendarzowy miesiąca porównawczego. Informujemy, że jedyna wiążąca wycena funduszy Union Investment znajduje się na tej stronie. Regularnie monitorujemy prawidłowość wycen w portalach finansowych, a każdy zgłoszony przypadek błędnych wycen wyjaśniamy z redakcjami w celu poprawienia błędnych informacji.