W celu świadczenia usług najwyższej jakości nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Pozwalają one na dostosowanie treści do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Więcej szczegółów na temat cookies w naszej Polityce Prywatności.

Notowania

Notowania funduszy

Dane na dzień
Zmiana %
Zmiana %
Subfundusz 1D 1 m 3 m 12 m 24 m 36 m 48 m 5 lat 10 lat od pocz. roku Archiwum
Subfundusz Zmiana % Zmiana %
wcześniej: UniOszczędnościowy
0,01
0,01
0,24
0,24
0,61
0,61
2,03
2,03
4,40
4,40
6,88
6,88
8,78
8,78
11,21
11,21
-
-
1,90
1,90
wcześniej: UniDolar
0,02
0,02
0,21
0,21
0,49
0,49
3,65
3,65
4,63
4,63
5,81
5,81
6,86
6,86
8,31
8,31
25,85
25,85
3,35
3,35
wcześniej: UniEuro
-0,01
-0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,34
0,34
-0,03
-0,03
0,78
0,78
1,42
1,42
1,94
1,94
15,66
15,66
0,34
0,34
wcześniej: UniKorona Dochodowy
0,01
0,01
0,07
0,07
0,78
0,78
4,13
4,13
5,73
5,73
10,34
10,34
12,40
12,40
14,36
14,36
45,96
45,96
3,55
3,55
wcześniej: UniProfit Plus
0,01
0,01
0,26
0,26
0,65
0,65
2,11
2,11
4,61
4,61
6,99
6,99
9,23
9,23
11,99
11,99
29,67
29,67
1,98
1,98
wcześniej: UniAktywny Dochodowy
0,01
0,01
0,05
0,05
0,83
0,83
3,68
3,68
5,68
5,68
10,56
10,56
-
-
-
-
-
-
3,08
3,08
0,00
0,00
0,05
0,05
0,59
0,59
2,65
2,65
4,63
4,63
8,55
8,55
10,60
10,60
12,44
12,44
-
-
2,19
2,19
0,04
0,04
-0,23
-0,23
0,14
0,14
6,38
6,38
8,37
8,37
15,42
15,42
-
-
-
-
-
-
5,40
5,40
wcześniej: UniKorona Obligacje
0,03
0,03
-0,19
-0,19
0,65
0,65
5,61
5,61
6,81
6,81
11,32
11,32
10,64
10,64
10,82
10,82
54,98
54,98
4,40
4,40
wcześniej: UniObligacje: Nowa Europa
-0,02
-0,02
-0,36
-0,36
-0,04
-0,04
9,86
9,86
1,82
1,82
-1,11
-1,11
-0,45
-0,45
-1,46
-1,46
52,56
52,56
8,35
8,35
wcześniej: UniObligacje Aktywny
0,10
0,10
-0,11
-0,11
0,63
0,63
6,98
6,98
5,95
5,95
12,61
12,61
9,96
9,96
10,33
10,33
-
-
5,43
5,43
wcześniej: UniObligacje: Globalne Rynki Wschodzące
0,16
0,16
-0,20
-0,20
1,30
1,30
13,78
13,78
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12,47
12,47
wcześniej: UniStabilny Wzrost
-0,32
-0,32
-1,44
-1,44
-0,29
-0,29
4,27
4,27
2,67
2,67
13,05
13,05
14,96
14,96
6,99
6,99
48,60
48,60
4,22
4,22
wcześniej: UniKorona Zrównoważony
-0,51
-0,51
-2,85
-2,85
-1,11
-1,11
4,05
4,05
-0,66
-0,66
10,44
10,44
16,64
16,64
5,66
5,66
36,03
36,03
4,68
4,68
wcześniej: UniAkcje Dywidendowy
0,15
0,15
0,50
0,50
1,74
1,74
9,34
9,34
0,48
0,48
8,11
8,11
17,40
17,40
7,39
7,39
-
-
12,01
12,01
wcześniej: UniKorona Akcje
-1,14
-1,14
-5,44
-5,44
-3,51
-3,51
-5,70
-5,70
-15,42
-15,42
1,11
1,11
10,31
10,31
-7,14
-7,14
21,52
21,52
-4,07
-4,07
wcześniej: UniAkcje Wzrostu
-1,02
-1,02
-3,20
-3,20
-1,90
-1,90
-1,65
-1,65
-11,59
-11,59
2,34
2,34
15,40
15,40
4,50
4,50
43,27
43,27
0,00
0,00
wcześniej: UniAkcje Małych i Średnich Spółek
-0,39
-0,39
3,01
3,01
3,08
3,08
9,88
9,88
-10,51
-10,51
-3,07
-3,07
6,95
6,95
7,35
7,35
29,86
29,86
10,19
10,19
wcześniej: UniAkcje Selektywny Globalny
0,60
0,60
0,89
0,89
2,89
2,89
11,29
11,29
13,67
13,67
19,98
19,98
17,72
17,72
-
-
-
-
20,62
20,62
wcześniej: UniAkcje: Nowa Europa
-0,19
-0,19
-0,27
-0,27
1,72
1,72
4,79
4,79
-3,87
-3,87
11,46
11,46
23,60
23,60
18,99
18,99
47,11
47,11
8,01
8,01
wcześniej: UniAkcje: Daleki Wschód
-0,56
-0,56
-1,50
-1,50
3,47
3,47
4,88
4,88
-0,23
-0,23
11,46
11,46
16,42
16,42
15,00
15,00
-
-
10,38
10,38
wcześniej: UniAkcje Biopharma
0,49
0,49
5,84
5,84
9,68
9,68
11,21
11,21
24,79
24,79
28,88
28,88
19,43
19,43
-
-
-
-
22,94
22,94
wcześniej: UniAkcje: Turcja
-0,10
-0,10
7,56
7,56
6,11
6,11
7,78
7,78
-25,86
-25,86
-20,06
-20,06
-27,70
-27,70
-44,23
-44,23
-
-
8,22
8,22

Metoda kalkulacji jedno- i wielomiesięcznych stóp zwrotu:

W przypadku wyceny przypadającej w ostatnim Dniu Wyceny miesiąca - stopy zwrotu wyliczane są poprzez porównanie bieżącej wartości jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny do wartości jednostki uczestnictwa przypadającej na ostatni Dzień Wyceny miesiąca porównawczego.

W pozostałych przypadkach - stopy zwrotu wyliczane są poprzez porównanie bieżącej wartości jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny do wartości jednostki uczestnictwa z dnia wyceny przypadającej na ten sam dzień kalendarzowy miesiąca porównawczego. Informujemy, że jedyna wiążąca wycena funduszy Union Investment znajduje się na tej stronie. Regularnie monitorujemy prawidłowość wycen w portalach finansowych, a każdy zgłoszony przypadek błędnych wycen wyjaśniamy z redakcjami w celu poprawienia błędnych informacji.