W celu świadczenia usług najwyższej jakości nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Pozwalają one na dostosowanie treści do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Więcej szczegółów na temat cookies w naszej Polityce Prywatności.

Zasady gry

Jak grać, czyli zasady zarządzania wirtualnym portfelem funduszy

1. Otrzymujesz na start wirtualny portfel inwestycyjny w kwocie ustalanej odrębnie dla każdej Edycji, którą inwestujesz w subfundusze dostępne w UniFunduszu FIO (tylko złotówkowe). Kapitał początkowy jest przydzielony w części do subfunduszu bazowego, jakim jest UniKorona Pieniężny oraz do minimum 2 innych, losowo wybranych subfunduszy.

2. W okresie rejestracji budujesz swój portfel, przydzielając do poszczególnych wybranych przez siebie subfunduszy kwotę, którą chcesz zainwestować w danym produkcie. Robisz to przez wpisanie kwoty w polu obok nazwy subfunduszu albo poprzez zmianę alokacji przy pomocy przycisków. Możesz modyfikować portfel na tym etapie nieograniczoną liczbę razy – aż do momentu rozpoczęcia rozgrywki. Pamiętaj jednak, że portfel startowy musi zawierać minimum trzy subfundusze – jest to warunek konieczny, aby było możliwe zapisanie zmodyfikowanej struktury portfela startowego.

3. W trakcie gry możesz dokonać przeniesienia środków między subfunduszami poprzez złożenie zlecenia zamiany. Zamiany możesz dokonywać nieograniczoną liczbę razy. Ich realizacja odbywa się zgodnie z zasadami zapisanymi w Regulaminie. Zlecenia złożone do godz. 12.00 są realizowane wg wyceny z kolejnego dnia (D+1), aktualizowanej o godz. 00:30. Zlecenia zainicjowane po godz. 12.00 są realizowane wg ceny z drugiego dnia wyceny (D+2).

4. Wycena jednostek odbywa się na podstawie rzeczywistych notowań funduszy publikowanych w każdy dzień trwania sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych na stronie http://www.union-investment.pl/wycena-funduszy i jednocześnie na portalu http://unidoradca.pl.

Co zrobić, żeby wygrać?

1. Zarządzaj swoim wirtualnym portfelem w taki sposób, aby osiągnąć jak najwyższą stopę zwrotu z inwestycji.
2. Przede wszystkim zapoznaj się z Regulaminem. Wiele informacji, które przydadzą się w trakcie zarządzania portfelem, znajdziesz na naszym Portalu. Są to przede wszystkim bieżące komentarze ekonomiczne, raporty rynkowe oraz karty produktowe. Pamiętaj jednak, że gra odzwierciedla realne, bieżące warunki rynkowe, więc szukaj informacji także w innych wiarygodnych źródłach.
3. Sprawdzaj swoje wyniki w rankingu uaktualnianym w każdym dniu wyceny jednostek uczestnictwa.
4. Jeśli Twój wynik będzie najlepszy, otrzymasz atrakcyjną nagrodę.
5. O terminie i sposobie wręczenia nagrody zostaniesz poinformowany drogą elektroniczną.

Krok po kroku – budowa portfela inwestycyjnego

1. Grę rozpoczynasz z kapitałem początkowym przydzielonym do min. 3 subfunduszy. Kwotę bazową przydzielasz do poszczególnych subfunduszy poprzez pola w kolumnie „Planowana kwota”. Wszystkie kwoty, które zostaną odjęte od funduszy w trakcie budowania struktury portfela inwestycyjnego, są deponowane w subfunduszu UniKorona Pieniężny. Kwotę można wprowadzić za pomocą przycisków (1) lub z klawiatury (2). W przypadku użycia przycisków wystarczy je kliknąć i przytrzymać aż do momentu wyświetlenia się właściwej wartości. Oprócz tego można w szybki sposób usunąć kwotę z wybranego subfunduszu, klikając napis „min” (3) lub przenieść całą pulę dostępną w subfunduszu bazowym, czyli UniKorona Pieniężny, klikając „max” (4).

2. Po ustaleniu struktury portfela zapisujesz zmiany, klikając przycisk „ZAPISZ” (5).

Krok po kroku – zarządzanie portfelem w trakcie rozgrywki

1. W trakcie zasadniczej rozgrywki podstawowym ekranem gry jest widok „Podsumowanie”, gdzie widoczne są m.in. aktualna wartość twojego portfela (1), ranking (2), wykresy ilustrujące historię inwestycji (3) oraz aktualną strukturę portfela (4), lista subfunduszy w portfelu (5) wraz z informacją o posiadanych jednostkach i aktualnej ich wycenie.
2. Z lewej strony znajduje się menu gry (6).
3. Aby dokonać przeniesienia środków między subfunduszami, musisz złożyć zlecenia zamiany. W tym celu klikasz na przycisk „Dokonaj zlecenia zamiany” w wierszu z nazwą subfunduszu, z którego będą przenoszone jednostki uczestnictwa (7) lub w bocznym menu wybierasz pozycję "Zamiany" (8).

4. Zlecenie zamiany polega na wskazaniu rodzaju i ilości zamienianych środków z funduszu źródłowego, które zostaną przeliczone na jednostki innego wybranego subfunduszu. Do wyboru subfunduszu docelowego służy rozwijana lista (1). Zamiany możesz dokonać wg kwoty, jednostek uczestnictwa lub wg całości środków zgromadzonych w subfunduszu źródłowym. W tym celu wybierasz odpowiednią wartość z listy (2). Jeśli wybrałeś zamianę wg kwoty lub jednostek uczestnictwa, należy wprowadzić wartość w polu „Do zamiany” (3). Można tego dokonać za pomocą przycisków (4) lub z klawiatury. Ostatni krok to zapisanie zlecenia poprzez kliknięcie przycisku „WYŚLIJ ZLECENIE" (5). Po potwierdzeniu komunikatu o zapisaniu zlecenia powracasz do widoku „Podsumowanie”.

5. Pamiętaj, że data realizacji zlecenia jest uzależniona od momentu jego złożenia. Na potrzeby gry ustaliśmy godzinę 12:00 jako cezurę dla terminu realizacji zleceń. Zlecenia złożone do godz. 12.00 są realizowane wg wyceny z kolejnego dnia (D+1), aktualizowanej o godz. 00:30. Zlecenia zainicjowane po godz. 12.00 są realizowane wg wyceny D+2.

6. Wszystkie zlecenia oczekujące na realizację możesz wyświetlić w widoku "Zamiany" – sekcja „Oczekujące zamiany”. W zakładce "Zlecenia zrealizowane" możesz przejrzeć historię zmian w portfelu. W każdej też chwili możesz porównać aktualny skład portfela z jego pierwotną strukturą (zakładka "Portfel startowy”)

 

POWODZENIA!