W celu świadczenia usług najwyższej jakości nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Pozwalają one na dostosowanie treści do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Więcej szczegółów na temat cookies w naszej Polityce Prywatności.

Generali Akcje Biopharma
Specjalistyczny fundusz akcyjny typu master-feeder
Dane na dzień
Generali Akcje Biopharma
W skrócie

Generali Akcje Biopharma wykorzystuje potencjał najlepszych światowych spółek z sektora biotechnologicznego, farmaceutycznego i medycznego. To odpowiedź na trendy rynkowe i potrzeby inwestorów. Subfundusz działa w  innowacyjnej formule master-feeder: środki inwestuje w fundusz docelowy z grupy Union Asset Management Holding AG, który od 1999 r. wyróżniał się znakomitymi wynikami.

Dla kogo?

Fundusz jest przeznaczony dla Klientów indywidualnych, którzy:
- chcą korzystać z globalnych możliwości inwestycyjnych, w szczególności w sektorze biotechnologicznym, farmaceutycznym i medycznym,
- chcą zarabiać wykorzystując potencjał wybranych sektorów gospodarki,
- mają długi horyzont inwestycyjny (ponad 7 lat).

Dla kogo nie...

To nie jest subfundusz dla inwestorów:

- dążących do uzyskania gwarantowanego zysku,
- nieakceptujących bardzo wysokiego ryzyka inwestycji.

Jakie ryzyko?
6
Bardzo wysokie
W co inwestuje?
Akcje i inne instrumenty udziałowe (99.59 %)
Instrumenty pochodne (0.41 %)
Jaki horyzont?
min. 7 lat
Jakie ryzyko?
6
Bardzo wysokie
Jaki horyzont?
min. 7 lat
Struktura walutowa
EUR
100.00%
Alokacja geograficzna
LUKSEMBURG
100.00%
TOP 10
UniSector: BioPharma
94.04%
Warunki techniczne
Data dostosowania struktury portfela:
1 października 2015
Min. pierwsza i kolejna wpłata:
100 PLN
Waluta subfunduszu:
PLN
Opłata manipulacyjna:
5%
Pobierana opłata za zarządzanie:
2,95%
Wycena:
w PLN, każdy dzień sesji na GPW
Data wyceny (nabycia, odkupienia):
do 9:00 D+2, po 9:00 D+3
Zarządzający:
Marek Straszak
Wartość aktywów netto:
8.08 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa:
122.49 PLN
Zmiana wartości jednostki w porównaniu ze stopą odniesienia
Wynik funduszu
Stopa odniesienia
1 m 3 m 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat 10 lat
Generali Akcje Biopharma (%) 7,35 11,92 11,60 25,72 27,73 - -

Stopy zwrotu subfunduszu obliczane są na podstawie ostatnich dni roboczych miesiąca. Powyższe dane są aktualne na dzień (2019-11-29)