W celu świadczenia usług najwyższej jakości nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Pozwalają one na dostosowanie treści do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Więcej szczegółów na temat cookies w naszej Polityce Prywatności.

Generali Akcje Małych i Średnich Spółek
Subfundusz polskich akcji
Dane na dzień
Rating Analiz Online
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek
W skrócie

Subfundusz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek stawia na papiery wartościowe niewielkich firm, które wyróżniają się ogromnym potencjałem i stanowią motor rozwoju polskiej gospodarki. Elastycznie zarządzane i objęte osobistym nadzorem właścicielskim, bardzo szybko reagują na korzystne warunki na rynku. Dzięki temu ich wartość dynamicznie rośnie, co przekłada się na możliwość osiągnięcia wysokiego zwrotu z inwestycji. Warto pamiętać, że w krótkim terminie występuje ryzyko sporych wahań wyceny akcji takich przedsiębiorstw. Z tego względu zalecany horyzont inwestycyjny wynosi co najmniej pięć lat.

Dla kogo?

 Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

- chcą uczestniczyć w zyskach małych i średnich spółek,
- chcą uczestniczyć w zyskach spółek wzrostowych,
- akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne,
- chcą mieć przejrzystą, elastyczną formę inwestycji o wysokiej płynności.

Dla kogo nie...

Nie jest to subfundusz dla inwestorów, którzy:

- dążą do uzyskania gwarantowanego zysku,
- nie akceptują wahań wartości inwestycji w krótkim terminie,
- lokują swoje środki krótkoterminowo.

Jakie ryzyko?
5
Wysokie
W co inwestuje?
Akcje i inne instrumenty udziałowe (100.00 %)
Jaki horyzont?
min. 5 lat
Jakie ryzyko?
5
Wysokie
Jaki horyzont?
min. 5 lat
Alokacja sektorowa portfela
Dobra konsumpcyjne
9.74%
Finansowy
17.48%
Ochrona zdrowia
13.57%
Paliwowy
0.00%
Przemysłowy
14.79%
Surowcowy
5.23%
Technologiczny
23.96%
Telekomunikacja
0.00%
Usługi
13.59%
Użyteczności publicznej
1.64%
Struktura walutowa
PLN
96.40%
EUR
3.60%
Alokacja geograficzna
POLSKA
96.40%
INNE
3.60%
TOP 10
CD Projekt SA
4.95%
CELON PHARMA SA
4.53%
AMREST HOLDINGS SE
4.28%
11 BIT STUDIOS SA
3.77%
ING BANK ŚLĄSKI SA
3.73%
DINO Polska SA
3.20%
ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA
2.98%
Enter Air Sp zoo
2.96%
BANK MILLENNIUM SA
2.92%
Ryvu Therapeutics SA
2.63%
Warunki techniczne
Data dostosowania struktury portfela:
1 listopada 2007 r.
Min. pierwsza i kolejna wpłata :
100 PLN
Opłata manipulacyjna:
5%
Pobierana opłata za zarządzanie:
3,5%
Benchmark:
45% mWIG40 + 45% sWIG80 + 10% WIBID1M ustalony 2 dni robocze przed ostatnim dniem roboczym poprzedniego miesiąca
Wycena:
w PLN, każdy dzień sesji na GPW
Data wyceny (nabycia, odkupienia):
do 9:00 D, po 9:00 D+1
Zarządzający:
Maciej Kik
Wartość aktywów netto:
90.21 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa:
92.17 PLN
Zmiana wartości jednostki w porównaniu ze stopą odniesienia
Wynik funduszu
Stopa odniesienia
1 m 3 m 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat 10 lat
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (%) 3,12 3,07 10,45 -11,78 -2,66 6,87 29,46
Stopa odniesienia (%) 2,66 1,06 1,98 -16,32 -9,53 4,04 24,91
Różnica 0,46 2,01 8,47 4,54 6,87 2,83 4,55

Stopy zwrotu subfunduszu i stopy odniesienia obliczane są na podstawie ostatnich dni roboczych miesiąca. Powyższe dane są aktualne na dzień (2019-11-29)