W celu świadczenia usług najwyższej jakości nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Pozwalają one na dostosowanie treści do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Więcej szczegółów na temat cookies w naszej Polityce Prywatności.

Generali Akcje: Nowa Europa
Subfundusz akcji Europy Centralnej i Wschodniej
Dane na dzień
Rating Analiz Online
Generali Akcje: Nowa Europa
W skrócie

Generali Akcje: Nowa Europa to innowacyjny subfundusz, który pozwala korzystać ze wzrostu gospodarczego także poza polskim rynkiem akcji. Inwestuje w akcje zarówno mniejszych, jak i dużych (w tym dywidendowych) spółek z siedzibami w krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej, a jego elastyczność geograficzna i branżowa pozwala skutecznie łagodzić skutki bieżących zawirowań gospodarczych. Zalecany minimalny horyzont inwestycji wynosi 5 lat.

Dla kogo?

 Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

- chcą uczestniczyć w zyskach spółek z siedzibą w krajach Europy Środkowej i Wschodniej,
- chcą redukować ryzyko poprzez dywersyfikację geograficzną,
- chcą mieć łatwy dostęp do rynków akcji krajów Europy Środkowej i Wschodniej,
- poszukują elastycznych możliwości inwestycyjnych o wysokiej płynności,
- akceptują bardzo wysokie ryzyko inwestycyjne.

Dla kogo nie...

To nie jest subfundusz dla inwestorów:

- dążących do uzyskania gwarantowanego zysku,
- nieakceptujących bardzo wysokiego ryzyka inwestycji,
- lokujących swoje środki krótkoterminowo.

Jakie ryzyko?
5
Wysokie
W co inwestuje?
Akcje i inne instrumenty udziałowe (99.79 %)
Instrumenty pochodne (0.21 %)
Jaki horyzont?
min. 5 lat
Jakie ryzyko?
5
Wysokie
Jaki horyzont?
min. 5 lat
Alokacja sektorowa portfela
Dobra konsumpcyjne
5.63%
Finansowy
26.73%
Ochrona zdrowia
2.65%
Paliwowy
30.17%
Przemysłowy
0.00%
Surowcowy
16.35%
Technologiczny
5.74%
Telekomunikacja
0.00%
Usługi
12.73%
Użyteczności publicznej
0.00%
Struktura walutowa
PLN
30.71%
USD
28.32%
TRY
16.76%
EUR
11.34%
HUF
8.72%
INNE
4.15%
Alokacja geograficzna
POLSKA
30.71%
ROSJA
28.32%
TURCJA
16.76%
AUSTRIA
11.34%
WĘGRY
8.72%
INNE
4.15%
TOP 10
LUKOIL PJSC
8.48%
OMV AG
6.08%
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK
5.64%
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA
4.82%
MOL MAGYAR OLAJ- ES GAZIPARI RT.
3.89%
POLYUS PJSC-REG S-GDR
3.89%
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA
3.76%
Erste Group Bank AG
3.72%
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE
3.70%
OTP BANK PLC
3.65%
Warunki techniczne
Data dostosowania struktury portfela:
1 sierpnia 2006 r.
Min. pierwsza i kolejna wpłata:
100 PLN
Opłata manipulacyjna:
5%
Pobierana opłata za zarządzanie:
3%
Benchmark:
brak
Wycena:
w PLN, każdy dzień sesji na GPW
Data wyceny (nabycia, odkupienia):
do 9:00 D, po 9:00 D+1
Zarządzający:
Ryszard Rusak
Wartość aktywów netto:
27.96 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa:
123.60 PLN
Zmiana wartości jednostki w porównaniu ze stopą odniesienia
Wynik funduszu
Stopa odniesienia
1 m 3 m 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat 10 lat
Generali Akcje: Nowa Europa (%) 0,93 1,78 7,85 -3,96 12,22 25,68 43,89

Stopy zwrotu subfunduszu obliczane są na podstawie ostatnich dni roboczych miesiąca. Powyższe dane są aktualne na dzień (2019-12-19)