W celu świadczenia usług najwyższej jakości nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Pozwalają one na dostosowanie treści do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Więcej szczegółów na temat cookies w naszej Polityce Prywatności.

Generali Akcje: Turcja
Subfundusz akcji
Dane na dzień
Generali Akcje: Turcja
W skrócie

Turcja jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się gospodarek świata, z ogromnym wewnętrznym rynkiem zbytu, zdywersyfikowanym eksportem i młodym społeczeństwem. Turcja to m.in. silny przemysł, rozwinięty sektor finansowy oraz prężna branża turystyczna. To także ważny pomost między tzw. Wschodem i Zachodem. Subfundusz Generali Akcje: Turcja w pełni korzysta zarówno z potencjału tureckiej gospodarki, jak i wzrostu akcji tureckich spółek. Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny wynosi 5 lat.

Dla kogo?

 Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

- chcą uczestniczyć w zyskach spółek z siedzibą w Turcji,
- poszukują elastycznych możliwości inwestycyjnych o wysokiej płynności,
- akceptują bardzo wysokie ryzyko inwestycyjne.

Dla kogo nie...

To nie jest subfundusz dla inwestorów:

- dążących do uzyskania gwarantowanego zysku,
- nieakceptujących bardzo wysokiego ryzyka inwestycji,
- lokujących swoje środki krótkoterminowo.

Jakie ryzyko?
7
Bardzo wysokie
W co inwestuje?
Akcje i inne instrumenty udziałowe (100.00 %)
Jaki horyzont?
min. 5 lat
Jakie ryzyko?
7
Bardzo wysokie
Jaki horyzont?
min. 5 lat
Alokacja sektorowa portfela
Dobra konsumpcyjne
12.59%
Finansowy
26.90%
Ochrona zdrowia
0.00%
Paliwowy
7.59%
Przemysłowy
9.57%
Surowcowy
18.35%
Technologiczny
6.25%
Telekomunikacja
4.89%
Usługi
13.86%
Użyteczności publicznej
0.00%
Struktura walutowa
TRY
100.00%
Alokacja geograficzna
TURCJA
100.00%
TOP 10
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK
7.38%
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS
6.95%
TURKIYE GARANTI BANKASI
6.08%
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE
5.07%
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI
4.20%
AKBANK TAS
3.85%
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D
3.49%
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI
3.03%
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS
2.42%
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS
2.38%
Warunki techniczne
Data dostosowania struktury portfela:
1 maja 2013 r.
Min. pierwsza i kolejna wpłata:
100 PLN
Opłata manipulacyjna:
5%
Pobierana opłata za zarządzanie:
4%
Benchmark:
90% Indeksu BIST 100 i 10% 1M WIBID
Wycena:
w PLN, każdy dzień sesji na GPW
Data wyceny (nabycia, odkupienia, konwersje):
do 9:00 D, po 9:00 D+1
Zarządzający:
Robert Burdach
Wartość aktywów netto:
25.77 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa:
46.94 PLN
Zmiana wartości jednostki w porównaniu ze stopą odniesienia
Wynik funduszu
Stopa odniesienia
1 m 3 m 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat 10 lat
Generali Akcje: Turcja (%) 11,00 11,60 -8,75 -35,28 -27,80 -42,45 -
Stopa odniesienia (%) 13,11 14,55 0,01 -31,79 -23,83 -36,42 -
Różnica -2,11 -2,95 -8,76 -3,49 -3,97 -6,03 -

Stopy zwrotu subfunduszu i stopy odniesienia obliczane są na podstawie ostatnich dni roboczych miesiąca. Powyższe dane są aktualne na dzień (2019-07-31)