W celu świadczenia usług najwyższej jakości nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Pozwalają one na dostosowanie treści do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Więcej szczegółów na temat cookies w naszej Polityce Prywatności.

Generali Akcje: Turcja
Subfundusz akcji
Dane na dzień
Generali Akcje: Turcja
W skrócie

Turcja jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się gospodarek świata, z ogromnym wewnętrznym rynkiem zbytu, zdywersyfikowanym eksportem i młodym społeczeństwem. Turcja to m.in. silny przemysł, rozwinięty sektor finansowy oraz prężna branża turystyczna. To także ważny pomost między tzw. Wschodem i Zachodem. Subfundusz Generali Akcje: Turcja w pełni korzysta zarówno z potencjału tureckiej gospodarki, jak i wzrostu akcji tureckich spółek. Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny wynosi 5 lat.

Dla kogo?

 Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

- chcą uczestniczyć w zyskach spółek z siedzibą w Turcji,
- poszukują elastycznych możliwości inwestycyjnych o wysokiej płynności,
- akceptują bardzo wysokie ryzyko inwestycyjne.

Dla kogo nie...

To nie jest subfundusz dla inwestorów:

- dążących do uzyskania gwarantowanego zysku,
- nieakceptujących bardzo wysokiego ryzyka inwestycji,
- lokujących swoje środki krótkoterminowo.

Jakie ryzyko?
7
Bardzo wysokie
W co inwestuje?
Akcje i inne instrumenty udziałowe (88.54 %)
Bony i obligacje rządowe (11.46 %)
Jaki horyzont?
min. 5 lat
Jakie ryzyko?
7
Bardzo wysokie
Jaki horyzont?
min. 5 lat
Alokacja sektorowa portfela
Dobra konsumpcyjne
13.48%
Finansowy
26.99%
Ochrona zdrowia
0.00%
Paliwowy
5.59%
Przemysłowy
8.54%
Surowcowy
19.09%
Technologiczny
4.01%
Telekomunikacja
4.85%
Usługi
17.45%
Użyteczności publicznej
0.00%
Struktura walutowa
TRY
88.54%
PLN
11.46%
Alokacja geograficzna
TURCJA
88.54%
POLSKA
11.46%
TOP 10
PS0422
9.72%
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK
8.16%
TURKIYE GARANTI BANKASI
7.71%
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS
5.61%
Pegasus Hava Tasimaciligi AS
3.57%
AKBANK TAS
3.38%
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE
3.01%
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI
3.01%
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D
2.83%
Petkim Petrokimya Holding AS
2.54%
Warunki techniczne
Data dostosowania struktury portfela:
1 maja 2013 r.
Min. pierwsza i kolejna wpłata:
100 PLN
Opłata manipulacyjna:
5%
Pobierana opłata za zarządzanie:
4%
Benchmark:
90% Indeksu BIST 100 i 10% 1M WIBID
Wycena:
w PLN, każdy dzień sesji na GPW
Data wyceny (nabycia, odkupienia, konwersje):
do 9:00 D, po 9:00 D+1
Zarządzający:
Robert Burdach
Wartość aktywów netto:
19.98 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa:
43.87 PLN
Zmiana wartości jednostki w porównaniu ze stopą odniesienia
Wynik funduszu
Stopa odniesienia
1 m 3 m 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat 10 lat
Generali Akcje: Turcja (%) 9,85 11,01 3,32 -21,26 -20,20 -43,66 -
Stopa odniesienia (%) 9,72 10,77 6,07 -17,68 -15,61 -38,54 -
Różnica 0,13 0,24 -2,75 -3,58 -4,59 -5,12 -

Stopy zwrotu subfunduszu i stopy odniesienia obliczane są na podstawie ostatnich dni roboczych miesiąca. Powyższe dane są aktualne na dzień (2019-11-29)