W celu świadczenia usług najwyższej jakości nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Pozwalają one na dostosowanie treści do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Więcej szczegółów na temat cookies w naszej Polityce Prywatności.

Generali Akcje Wzrostu
Subfundusz multisektorowy
Dane na dzień
Rating Analiz Online
Generali Akcje Wzrostu
W skrócie

Subfundusz Generali Akcje Wzrostu czerpie zysk ze wzrastającej wartości akcji spółek, które osiągają pozycje liderów w swoich branżach na rynku polskim i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Cechuje się elastyczną strategią inwestycyjną. W portfelu subfunduszu znajdują się precyzyjnie dobrane aktywa przedsiębiorstw o najwyższym potencjale wzrostu w dłuższym okresie. Zalecany horyzont inwestycji to 5 lat.

Dla kogo?

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

- chcą czerpać zysk z inwestycji w akcje precyzyjnie dobranych spółek o najlepszych perspektywach,
- chcą uczestniczyć w zyskach spółek będących liderami swoich branż,
- akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne,
- chcą mieć przejrzystą, elastyczną formę inwestycji o wysokiej płynności.

Dla kogo nie...

To nie jest subfundusz dla inwestorów:

- dążących do uzyskania gwarantowanego zysku,
- nieakceptujących wysokiego ryzyka inwestycji,
- lokujących swoje środki krótkoterminowo.

Jakie ryzyko?
5
Wysokie
W co inwestuje?
Akcje i inne instrumenty udziałowe (100.00 %)
Jaki horyzont?
min. 5 lat
Jakie ryzyko?
5
Wysokie
Jaki horyzont?
min. 5 lat
Alokacja sektorowa portfela
Dobra konsumpcyjne
5.04%
Finansowy
36.06%
Ochrona zdrowia
2.16%
Paliwowy
14.14%
Przemysłowy
8.98%
Surowcowy
4.36%
Technologiczny
17.20%
Telekomunikacja
0.00%
Usługi
12.06%
Użyteczności publicznej
0.00%
Struktura walutowa
PLN
88.74%
EUR
8.32%
HUF
2.94%
Alokacja geograficzna
POLSKA
88.74%
INNE
11.26%
TOP 10
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA
8.01%
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
8.00%
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA
7.67%
CD Projekt SA
7.05%
DINO Polska SA
5.17%
PKN ORLEN SA
4.40%
GRUPA LOTOS SA
3.75%
11 BIT STUDIOS SA
3.03%
Santander Bank Polska SA
3.00%
MOL MAGYAR OLAJ- ES GAZIPARI RT.
2.78%
Warunki techniczne
Data dostosowania struktury portfela:
1 listopada 2007r.
Min. pierwsza i kolejna wpłata:
100 PLN
Opłata manipulacyjna:
5%
Pobierana opłata za zarządzanie:
4%
Benchmark:
brak
Wycena:
w PLN, każdy dzień sesji na GPW
Data wyceny (nabycia, odkupienia, konwersje):
do 9:00 D, po 9:00 D+1
Zarządzający:
Tomasz Matras
Wartość aktywów netto:
83.19 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa:
102.51 PLN
Zmiana wartości jednostki w porównaniu ze stopą odniesienia
Wynik funduszu
Stopa odniesienia
1 m 3 m 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat 10 lat
Generali Akcje Wzrostu (%) -0,20 -0,32 0,60 -10,56 3,97 10,58 47,69

Stopy zwrotu subfunduszu obliczane są na podstawie ostatnich dni roboczych miesiąca. Powyższe dane są aktualne na dzień (2019-12-19)