W celu świadczenia usług najwyższej jakości nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Pozwalają one na dostosowanie treści do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Więcej szczegółów na temat cookies w naszej Polityce Prywatności.

Generali Euro
Subfundusz dłużny krótkoterminowy w EUR
Dane na dzień
Generali Euro
W skrócie

Subfundusz pieniężny Generali Euro to doskonałe narzędzie do zarządzania nadwyżkami finansowymi w euro. Potencjalnie wyższa stopa zwrotu czyni go atrakcyjną alternatywą wobec lokat denominowanych w euro, tym bardziej że subfundusz pozwala na wpłatę i wypłatę środków bez utraty wypracowanego zysku z inwestycji. Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny wynosi zaledwie 3 miesiące.

Dla kogo?

Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów instytucjonalnych, którzy:

- chcą lokować nadwyżki finansowe w EURO w krótkoterminowe papiery dłużne i inne instrumenty rynku pieniężnego,
- są zainteresowani zdywersyfikowanym i elastycznym portfelem gotówkowym,
- są zainteresowani inwestycją o wysokiej płynności,
- akceptują niskie ryzyko inwestycyjne.

Dla kogo nie...

To nie jest subfundusz dla inwestorów:

- dążących do uzyskania gwarantowanego zysku,
- nieakceptujących nawet niskiego ryzyka inwestycji.

Jakie ryzyko?
1
Niskie
W co inwestuje?
Instrumenty dłużne korporacyjne (95.71 %)
Pozostałe instrumenty dłużne (5.12 %)
Instrumenty pochodne (-0.83 %)
Jaki horyzont?
min. 3 m-ce
Jakie ryzyko?
1
Niskie
Jaki horyzont?
min. 3 m-ce
Struktura walutowa
EUR
60.94%
PLN
39.06%
Alokacja geograficzna
POLSKA
74.72%
SZWECJA
13.75%
CZECHY
5.21%
INNE
6.32%
TOP 10
PEK1024
13.17%
ENE0320
7.85%
SPL0921
6.15%
PKN0621
5.59%
CEB0721
5.09%
POZ1226X
4.96%
ENA0624
3.60%
MBK0922
3.09%
LUM1022
3.07%
MLP0522
2.98%
Warunki techniczne
Data dostosowania struktury portfela:
8 lipca 2009 r.
Min. pierwsza wpłata:
10 000 € dla osób prawnych 40 000 € dla osób fizycznych
Min. kolejna wpłata:
10 000 € dla osób prawnych 1 000 € dla osób fizycznych
Opłata manipulacyjna:
brak
Pobierana opłata za zarządzanie:
0,8%
Benchmark:
1-miesięczny EURIBOR
Wycena:
w €, każdy dzień sesji na GPW
Data wyceny (nabycia, odkupienia):
do 12:00 D, po 12:00 D+1
Zarządzający:
Marek Warmuz
Wartość aktywów netto:
9.86 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa:
1 199.28 PLN
Zmiana wartości jednostki w porównaniu ze stopą odniesienia
Wynik funduszu
Stopa odniesienia
1 m 3 m 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat 10 lat
Generali Euro (%) 0,05 0,00 0,36 0,02 0,76 1,98 15,82
Stopa odniesienia (%) -0,03 -0,11 -0,39 -0,77 -1,14 -1,49 0,92
Różnica 0,08 0,11 0,75 0,79 1,90 3,47 14,90

Stopy zwrotu subfunduszu i stopy odniesienia obliczane są na podstawie ostatnich dni roboczych miesiąca. Powyższe dane są aktualne na dzień (2019-11-29)