W celu świadczenia usług najwyższej jakości nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Pozwalają one na dostosowanie treści do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Więcej szczegółów na temat cookies w naszej Polityce Prywatności.

Generali Korona Dochodowy
Subfundusz dłużny krótkoterminowy w PLN (d. UniKorona Dochodowy)
Dane na dzień
Rating Analiz Online
Generali Korona Dochodowy
W skrócie

Generali Korona Dochodowy należy do najbardziej dojrzałych i największych na rynku funduszy inwestycyjnych. To klasyczne, a zarazem nowoczesne rozwiązanie przeznaczone jest dla inwestorów zainteresowanych ochroną realnej wartości aktywów w sposób możliwie najbardziej bezpieczny, a jednocześnie zyskowny. W porównaniu do podobnych pod tym względem lokat subfundusz Generali Korona Dochodowy gwarantuje większe oprocentowanie i pozwala na szybką wypłatę środków.

Dla kogo?

 Subfundusz skierowany jest do inwestorów:

- zainteresowanych zdywersyfikowanym i elastycznym portfelem gotówkowym oraz inwestycją o wysokiej płynności,
- chcących lokować nadwyżki finansowe w krótkoterminowe papiery dłużne i inne instrumenty rynku pieniężnego,
- akceptujących niskie ryzyko inwestycyjne.

Dla kogo nie...

To nie jest subfundusz dla inwestorów:

- dążących do uzyskania gwarantowanego zysku,
- nieakceptujących nawet niskiego ryzyka inwestycji.

Jakie ryzyko?
2
Niskie
W co inwestuje?
Bony i obligacje rządowe (51.47 %)
Instrumenty dłużne korporacyjne (46.77 %)
Pozostałe instrumenty dłużne (1.47 %)
Instrumenty pochodne (0.29 %)
Jaki horyzont?
min. 6 m-cy
Jakie ryzyko?
2
Niskie
Jaki horyzont?
min. 6 m-cy
Struktura walutowa
PLN
84.97%
EUR
10.88%
USD
3.91%
CHF
0.24%
Alokacja geograficzna
POLSKA
89.51%
INNE
10.49%
TOP 10
WZ0126
12.59%
WZ0524
11.21%
IZ0823
5.65%
PS1024
5.44%
DS1023
3.36%
BGK1023
2.95%
WZ0124
2.48%
WZ0525
1.68%
MBK0922
1.46%
PHP0424
1.45%
Warunki techniczne
Data dostosowania struktury portfela:
1 marca 1997 r.
Min. pierwsza i kolejna wpłata:
100 PLN
Opłata manipulacyjna:
brak
Pobierana opłata za zarządzanie:
0,9%
Benchmark:
Stawka WIBID dla depozytów 3 miesięcznych
Wycena:
w PLN, każdy dzień sesji na GPW
Data wyceny (nabycia, odkupienia):
do 12:00 D, po 12:00 D+1
Opłata zmienna za zarządzanie:
5% wyniku netto ponad stopę referencyjną, stanowiącą WIBID 3-miesięczny
Zarządzający:
Andrzej Czarnecki
Wartość aktywów netto:
6 153.69 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa:
228.28 PLN
Zmiana wartości jednostki w porównaniu ze stopą odniesienia
Wynik funduszu
Stopa odniesienia
1 m 3 m 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat 10 lat
Generali Korona Dochodowy (%) 0,09 0,80 4,13 5,79 10,21 14,30 46,11
Stopa odniesienia (%) 0,12 0,38 1,53 3,07 4,68 9,17 34,11
Różnica -0,03 0,42 2,60 2,72 5,53 5,13 12,00

Stopy zwrotu subfunduszu i stopy odniesienia obliczane są na podstawie ostatnich dni roboczych miesiąca. Powyższe dane są aktualne na dzień (2019-11-29)