W celu świadczenia usług najwyższej jakości nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Pozwalają one na dostosowanie treści do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Więcej szczegółów na temat cookies w naszej Polityce Prywatności.

Generali Obligacje Aktywny
Subfundusz dłużny
Dane na dzień
Rating Analiz Online
Generali Obligacje Aktywny
W skrócie

Generali Obligacje Aktywny to innowacyjne rozwiązanie dla inwestorów dysponujących większymi środkami, którzy szukają zyskownych i przejrzystych form inwestycji o umiarkowanym ryzyku inwestycyjnym. Dzięki elastycznemu zarządzaniu i dodatkowej puli inwestycji w zagraniczne instrumenty dłużne subfundusz może przynosić stopy zwrotu wyższe niż polskie obligacje. Zalecany minimalny horyzont inwestycji wynosi 2 lata.

Dla kogo?

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

- chcą uczestniczyć w zyskach rozwijających się rynków dłużnych papierów wartościowych z regionu Europy Środkowo-Wschodniej,
- są zainteresowani zdywersyfikowanym portfelem papierów dłużnych,
- chcą korzystać za pośrednictwem funduszu z rozbudowanego systemu zarządzania wykorzystującego szerokie instrumentarium inwestycyjne,
- akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne,
- chcą mieć przejrzystą, elastyczną formę inwestycji o wysokiej płynności.

Dla kogo nie...

To nie jest subfundusz dla inwestorów:

- dążących do uzyskania gwarantowanego zysku,
- nieakceptujących wahań wartości inwestycji w krótkim terminie,
- lokujących swoje środki krótkoterminowo.

Jakie ryzyko?
3
Umiarkowane
W co inwestuje?
Bony i obligacje rządowe (93.78 %)
Instrumenty dłużne korporacyjne (5.92 %)
Instrumenty pochodne (0.30 %)
Jaki horyzont?
min. 2 lata
Jakie ryzyko?
3
Umiarkowane
Jaki horyzont?
min. 2 lata
Struktura walutowa
PLN
87.97%
USD
5.36%
EUR
3.89%
TRY
1.75%
RUB
0.54%
INNE
0.49%
Alokacja geograficzna
POLSKA
88.87%
INNE
11.13%
TOP 10
DS1029
18.85%
WZ0528
14.36%
WZ0126
14.03%
WZ0524
6.68%
DS0727
4.07%
WZ1129
2.94%
DS0726
2.71%
PKO0922
2.63%
WZ0525
2.60%
PS1024
1.59%
Warunki techniczne
Data dostosowania struktury portfela:
1 maja 2011 r.
Min. pierwsza wpłata:
dla osób prawnych: 1 000 PLN dla osób fizycznych: równowartość w PLN 40 000 euro
Min. kolejna wpłata:
100 PLN
Opłata manipulacyjna:
3%
Pobierana opłata za zarządzanie:
2%
Benchmark:
brak
Wycena:
w PLN, każdy dzień sesji na GPW
Data wyceny (nabycia, odkupienia):
do 9:00 D, po 9:00 D+1
Zarządzający:
Krzysztof Izdebski
Wartość aktywów netto:
176.76 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa:
165.52 PLN
Zmiana wartości jednostki w porównaniu ze stopą odniesienia
Wynik funduszu
Stopa odniesienia
1 m 3 m 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat 10 lat
Generali Obligacje Aktywny (%) -0,05 1,04 7,05 6,84 11,50 10,25 -

Stopy zwrotu subfunduszu obliczane są na podstawie ostatnich dni roboczych miesiąca. Powyższe dane są aktualne na dzień (2019-11-29)