W celu świadczenia usług najwyższej jakości nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Pozwalają one na dostosowanie treści do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Więcej szczegółów na temat cookies w naszej Polityce Prywatności.

Generali Profit Plus
Subfundusz dłużny korporacyjny dla instytucji i Klientów indywidualnych
Dane na dzień
Rating Analiz Online
Generali Profit Plus
W skrócie

Generali Profit Plus jest specjalistycznym subfunduszem przeznaczonym dla doświadczonych inwestorów. Dzięki wyższemu potencjałowi zysku i swobodzie dysponowania środkami to atrakcyjna alternatywa dla tradycyjnych depozytów bankowych. Generali Profit Plus inwestuje przede wszystkim w obligacje emitowane przez dobre polskie firmy. Zalecany horyzont inwestycyjny wynosi 12 miesięcy.

Dla kogo?

Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów instytucjonalnych, którzy:

- chcą lokować nadwyżki finansowe w krótkoterminowe papiery dłużne i inne instrumenty rynku pieniężnego,
- są zainteresowani zdywersyfikowanym i elastycznym portfelem gotówkowym,
- chcą mieć łatwy dostęp do polskiego rynku pieniężnego,
- akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne.

Dla kogo nie...

To nie jest subfundusz dla inwestorów:

- dążących do uzyskania gwarantowanego zysku,
- nieakceptujących umiarkowanego ryzyka inwestycji.

Jakie ryzyko?
1
Umiarkowane
W co inwestuje?
Instrumenty dłużne korporacyjne (97.52 %)
Pozostałe instrumenty dłużne (2.48 %)
Jaki horyzont?
min. 12 m-cy
Jakie ryzyko?
1
Umiarkowane
Jaki horyzont?
min. 12 m-cy
Struktura walutowa
PLN
100.00%
Alokacja geograficzna
POLSKA
99.56%
INNE
0.44%
TOP 10
PEK0321
5.98%
MBH0321
4.65%
PZU0727
4.52%
PHP0725
3.48%
ENA0624
3.39%
TPE1119
3.09%
SPL0428
2.89%
STD0520
2.82%
BGK0223
2.80%
ENA0220
2.76%
Warunki techniczne
Data dostosowania struktury portfela:
1 lipca 2003 r.
Min. pierwsza wpłata:
dla osób prawnych 100 000 zł; dla osób fizycznych równowartość 40 000 €
Min. kolejna wpłata :
10 000 zł
Opłata manipulacyjna:
brak
Pobierana opłata za zarządzanie:
0,9%
Opłata zmienna za zarządzanie:
15% wyniku netto ponad benchmark
Benchmark:
Stawka 1-miesięcznego WIBID-u pomniejszonego o stopę rezerwy obowiązkowej NBP
Numer rachunku bankowego:
53 1880 0009 0000 0013 0017 6002
Zarządzający:
Marek Warmuz
Typ subfunduszu:
subfundusz polskich dłużnych instrumentów korporacyjnych
Wartość aktywów netto:
1 146.69 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa:
1 812.81 PLN
Zmiana wartości jednostki w porównaniu ze stopą odniesienia
Wynik funduszu
Stopa odniesienia
1 m 3 m 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat 10 lat
Generali Profit Plus (%) 0,18 0,58 2,03 4,53 6,91 11,94 29,60
Stopa odniesienia (%) 0,11 0,35 1,39 2,82 4,27 7,35 26,96
Różnica 0,07 0,23 0,64 1,71 2,64 4,59 2,64

Stopy zwrotu subfunduszu i stopy odniesienia obliczane są na podstawie ostatnich dni roboczych miesiąca. Powyższe dane są aktualne na dzień (2019-11-29)