W celu świadczenia usług najwyższej jakości nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Pozwalają one na dostosowanie treści do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Więcej szczegółów na temat cookies w naszej Polityce Prywatności.

SGB Bankowy
Subfundusz dłużny krótkoterminowy
Dane na dzień
SGB Bankowy
W skrócie

Subfundusz SGB Bankowy to nowatorskie rozwiązanie inwestycyjne opracowane przez Grupę SGB we współpracy z Generali Investments TFI. Służy do zarządzania nadwyżkami finansowymi podmiotów należących do Grupy, a także ich Klientów indywidualnych i instytucjonalnych. SGB Bankowy ma większy potencjał zysku niż klasyczne lokaty i pozwala na szybką wypłatę środków. Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny wynosi 3 miesiące.

Dla kogo?

Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów, którzy:

- chcą lokować nadwyżki finansowe w krótkoterminowe papiery dłużne i inne instrumenty rynku pieniężnego,
- są zainteresowani zdywersyfikowanym i elastycznym portfelem gotówkowym,
- chcą mieć łatwy dostęp do polskiego rynku pieniężnego,
- są zainteresowani inwestycją o wysokiej płynności,
- akceptują niskie ryzyko inwestycyjne.

Jakie ryzyko?
1
Niskie
W co inwestuje?
Bony i obligacje rządowe (42.33 %)
Instrumenty dłużne korporacyjne (54.00 %)
Pozostałe instrumenty dłużne (3.48 %)
Instrumenty pochodne (0.19 %)
Jaki horyzont?
min. 3 m-ce
Jakie ryzyko?
1
Niskie
Jaki horyzont?
min. 3 m-ce
Struktura walutowa
PLN
91.32%
EUR
7.74%
USD
0.94%
Alokacja geograficzna
POLSKA
95.64%
INNE
4.36%
TOP 10
WZ0126
10.72%
WZ0524
8.49%
WZ1122
7.53%
WZ0528
4.58%
WZ0124
3.95%
POZ1226X
3.22%
MBH0722
2.26%
PEK1020
1.97%
SPL0921
1.57%
PS0422
1.45%
Warunki techniczne
Data dostosowania struktury portfela:
1 października 2013 r.
Min. pierwsza i kolejna wpłata:
1 000 PLN
Opłata manipulacyjna:
brak
Pobierana opłata za zarządzanie:
0,9%
Benchmark:
1-miesięczny WIBID + 50 punktów bazowych
Wycena:
w PLN, każdy dzień sesji na GPW
Data wyceny (nabycia, odkupienia, konwersje):
do 12:00 D, po 12:00 D+1
Zarządzający:
Marek Warmuz
Wartość aktywów netto:
278.01 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa:
1 167.71 PLN
Zmiana wartości jednostki w porównaniu ze stopą odniesienia
Wynik funduszu
Stopa odniesienia
1 m 3 m 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat 10 lat
SGB Bankowy (%) 0,03 0,61 2,61 4,64 8,48 12,35 -
Stopa odniesienia (%) 0,15 0,48 1,95 3,95 6,01 10,35 -
Różnica -0,12 0,13 0,66 0,69 2,47 2,00 -

Stopy zwrotu subfunduszu i stopy odniesienia obliczane są na podstawie ostatnich dni roboczych miesiąca. Powyższe dane są aktualne na dzień (2019-11-29)