W celu świadczenia usług najwyższej jakości nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Pozwalają one na dostosowanie treści do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Więcej szczegółów na temat cookies w naszej Polityce Prywatności.

Notowania

Notowania funduszy

Dane na dzień
Zmiana %
Zmiana %
Subfundusz 1D 1 m 3 m 12 m 24 m 36 m 48 m 5 lat 10 lat od pocz. roku Archiwum
Subfundusz Zmiana % Zmiana %
wcześniej: UniOszczędnościowy
0,01
0,01
0,13
0,13
0,53
0,53
1,95
1,95
4,40
4,40
6,77
6,77
8,60
8,60
11,37
11,37
-
-
1,37
1,37
wcześniej: UniDolar
0,00
0,00
0,09
0,09
1,11
1,11
3,55
3,55
4,13
4,13
4,87
4,87
6,67
6,67
7,96
7,96
27,96
27,96
2,73
2,73
wcześniej: UniEuro
0,00
0,00
-0,08
-0,08
0,03
0,03
0,30
0,30
0,08
0,08
0,58
0,58
1,50
1,50
2,02
2,02
17,37
17,37
0,31
0,31
wcześniej: UniKorona Dochodowy
0,07
0,07
0,11
0,11
1,10
1,10
3,80
3,80
5,86
5,86
9,29
9,29
12,26
12,26
14,30
14,30
46,95
46,95
2,82
2,82
wcześniej: UniProfit Plus
0,01
0,01
0,15
0,15
0,54
0,54
2,01
2,01
4,57
4,57
6,88
6,88
9,14
9,14
12,17
12,17
30,37
30,37
1,41
1,41
wcześniej: UniAktywa Polskie
0,03
0,03
0,16
0,16
0,63
0,63
2,21
2,21
4,48
4,48
-
-
-
-
-
-
-
-
1,55
1,55
wcześniej: UniAktywny Dochodowy
0,04
0,04
0,07
0,07
0,95
0,95
3,25
3,25
6,00
6,00
10,39
10,39
-
-
-
-
-
-
2,31
2,31
0,03
0,03
0,12
0,12
0,69
0,69
2,31
2,31
5,06
5,06
7,83
7,83
10,48
10,48
12,40
12,40
-
-
1,64
1,64
0,28
0,28
-0,27
-0,27
2,32
2,32
6,30
6,30
9,39
9,39
12,07
12,07
-
-
-
-
-
-
5,04
5,04
wcześniej: UniKorona Obligacje
0,24
0,24
-0,11
-0,11
1,67
1,67
5,58
5,58
6,79
6,79
8,47
8,47
10,32
10,32
11,28
11,28
57,80
57,80
3,59
3,59
wcześniej: SGB Zagraniczny
0,04
0,04
0,62
0,62
1,44
1,44
1,55
1,55
1,71
1,71
5,19
5,19
5,58
5,58
-
-
-
-
7,65
7,65
wcześniej: UniObligacje: Nowa Europa
0,40
0,40
-0,19
-0,19
5,22
5,22
17,14
17,14
-1,95
-1,95
-5,50
-5,50
5,45
5,45
4,08
4,08
59,51
59,51
8,63
8,63
wcześniej: UniObligacje Aktywny
0,50
0,50
0,20
0,20
2,62
2,62
8,06
8,06
6,04
6,04
6,14
6,14
12,16
12,16
12,51
12,51
-
-
4,63
4,63
wcześniej: UniObligacje: Globalne Rynki Wschodzące
0,31
0,31
1,17
1,17
5,02
5,02
13,35
13,35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11,37
11,37
wcześniej: UniStabilny Wzrost
0,18
0,18
0,90
0,90
0,53
0,53
4,62
4,62
2,61
2,61
12,74
12,74
12,02
12,02
8,18
8,18
54,45
54,45
4,85
4,85
wcześniej: UniKorona Zrównoważony
0,33
0,33
1,25
1,25
0,38
0,38
4,04
4,04
-1,36
-1,36
14,23
14,23
13,39
13,39
7,20
7,20
45,32
45,32
6,60
6,60
wcześniej: UniAkcje Dywidendowy
-0,02
-0,02
2,88
2,88
0,12
0,12
-0,47
-0,47
-4,06
-4,06
10,61
10,61
18,59
18,59
10,60
10,60
-
-
11,20
11,20
wcześniej: UniKorona Akcje
0,05
0,05
2,78
2,78
-2,33
-2,33
-3,94
-3,94
-13,43
-13,43
9,93
9,93
5,77
5,77
-3,12
-3,12
38,78
38,78
1,50
1,50
wcześniej: UniAkcje Wzrostu
0,33
0,33
2,24
2,24
-1,50
-1,50
-3,64
-3,64
-12,03
-12,03
9,90
9,90
13,14
13,14
7,55
7,55
47,07
47,07
3,29
3,29
wcześniej: UniAkcje Małych i Średnich Spółek
0,16
0,16
0,56
0,56
-1,74
-1,74
-4,49
-4,49
-16,83
-16,83
-7,59
-7,59
-0,91
-0,91
2,20
2,20
23,31
23,31
6,45
6,45
wcześniej: UniAkcje Selektywny Globalny
0,07
0,07
3,11
3,11
3,78
3,78
5,98
5,98
14,36
14,36
21,41
21,41
23,04
23,04
-
-
-
-
18,09
18,09
wcześniej: UniAkcje: Nowa Europa
0,17
0,17
3,13
3,13
2,24
2,24
2,47
2,47
-7,25
-7,25
14,91
14,91
26,08
26,08
25,59
25,59
56,92
56,92
8,12
8,12
wcześniej: UniAkcje: Daleki Wschód
0,13
0,13
4,17
4,17
1,42
1,42
5,93
5,93
-0,08
-0,08
9,24
9,24
24,94
24,94
-
-
-
-
8,43
8,43
wcześniej: UniAkcje Biopharma
0,06
0,06
1,09
1,09
2,02
2,02
2,83
2,83
8,63
8,63
15,67
15,67
19,00
19,00
-
-
-
-
12,30
12,30
wcześniej: UniAkcje: Turcja
0,20
0,20
3,90
3,90
8,41
8,41
11,56
11,56
-35,38
-35,38
-30,26
-30,26
-24,11
-24,11
-40,10
-40,10
-
-
2,49
2,49

Metoda kalkulacji jedno- i wielomiesięcznych stóp zwrotu:

W przypadku wyceny przypadającej w ostatnim Dniu Wyceny miesiąca - stopy zwrotu wyliczane są poprzez porównanie bieżącej wartości jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny do wartości jednostki uczestnictwa przypadającej na ostatni Dzień Wyceny miesiąca porównawczego.

W pozostałych przypadkach - stopy zwrotu wyliczane są poprzez porównanie bieżącej wartości jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny do wartości jednostki uczestnictwa z dnia wyceny przypadającej na ten sam dzień kalendarzowy miesiąca porównawczego. Informujemy, że jedyna wiążąca wycena funduszy Union Investment znajduje się na tej stronie. Regularnie monitorujemy prawidłowość wycen w portalach finansowych, a każdy zgłoszony przypadek błędnych wycen wyjaśniamy z redakcjami w celu poprawienia błędnych informacji.