W celu świadczenia usług najwyższej jakości nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Pozwalają one na dostosowanie treści do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Więcej szczegółów na temat cookies w naszej Polityce Prywatności.

Notowania

Notowania funduszy

Dane na dzień
Zmiana %
Zmiana %
Subfundusz 1D 1 m 3 m 12 m 24 m 36 m 48 m 5 lat 10 lat od pocz. roku Archiwum
Subfundusz Zmiana % Zmiana %
wcześniej: UniOszczędnościowy
0,01
0,01
0,23
0,23
0,61
0,61
2,04
2,04
4,39
4,39
6,88
6,88
8,80
8,80
11,16
11,16
-
-
1,98
1,98
wcześniej: UniDolar
-0,12
-0,12
0,14
0,14
0,65
0,65
3,55
3,55
4,71
4,71
5,81
5,81
6,97
6,97
8,44
8,44
26,06
26,06
3,40
3,40
wcześniej: UniEuro
0,00
0,00
0,03
0,03
0,06
0,06
0,37
0,37
-0,01
-0,01
0,72
0,72
1,43
1,43
2,05
2,05
15,42
15,42
0,36
0,36
wcześniej: UniKorona Dochodowy
0,00
0,00
0,15
0,15
0,83
0,83
3,77
3,77
5,63
5,63
10,29
10,29
12,83
12,83
14,56
14,56
45,93
45,93
3,60
3,60
wcześniej: UniProfit Plus
0,01
0,01
0,26
0,26
0,65
0,65
2,12
2,12
4,60
4,60
7,00
7,00
9,23
9,23
11,94
11,94
29,54
29,54
2,07
2,07
wcześniej: UniAktywny Dochodowy
0,02
0,02
0,16
0,16
0,85
0,85
3,31
3,31
5,59
5,59
10,19
10,19
13,19
13,19
-
-
-
-
3,13
3,13
0,01
0,01
0,09
0,09
0,60
0,60
2,35
2,35
4,53
4,53
8,41
8,41
10,83
10,83
12,45
12,45
-
-
2,21
2,21
-0,08
-0,08
0,44
0,44
0,73
0,73
5,77
5,77
8,31
8,31
14,43
14,43
-
-
-
-
-
-
5,52
5,52
wcześniej: UniKorona Obligacje
-0,12
-0,12
0,04
0,04
0,89
0,89
4,67
4,67
6,50
6,50
10,84
10,84
10,98
10,98
10,83
10,83
54,88
54,88
4,27
4,27
wcześniej: UniObligacje: Nowa Europa
-0,20
-0,20
-0,48
-0,48
-0,30
-0,30
9,17
9,17
1,22
1,22
-2,21
-2,21
0,46
0,46
-1,68
-1,68
51,22
51,22
7,86
7,86
wcześniej: UniObligacje Aktywny
-0,24
-0,24
0,09
0,09
1,11
1,11
5,76
5,76
5,53
5,53
10,99
10,99
11,81
11,81
10,69
10,69
-
-
5,27
5,27
wcześniej: UniObligacje: Globalne Rynki Wschodzące
0,36
0,36
2,39
2,39
3,45
3,45
16,08
16,08
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14,85
14,85
wcześniej: UniStabilny Wzrost
0,05
0,05
-0,24
-0,24
0,16
0,16
4,24
4,24
2,64
2,64
12,87
12,87
16,84
16,84
9,38
9,38
49,80
49,80
4,82
4,82
wcześniej: UniKorona Zrównoważony
0,33
0,33
-0,19
-0,19
0,24
0,24
5,19
5,19
0,26
0,26
11,71
11,71
19,83
19,83
10,03
10,03
39,60
39,60
6,50
6,50
wcześniej: UniAkcje Dywidendowy
-0,04
-0,04
1,70
1,70
3,29
3,29
12,81
12,81
1,77
1,77
8,60
8,60
24,47
24,47
13,02
13,02
-
-
14,89
14,89
wcześniej: UniKorona Akcje
0,44
0,44
-2,01
-2,01
-3,33
-3,33
-3,99
-3,99
-14,94
-14,94
1,61
1,61
13,84
13,84
-1,18
-1,18
25,52
25,52
-1,93
-1,93
wcześniej: UniAkcje Wzrostu
0,71
0,71
-0,20
-0,20
-0,32
-0,32
0,60
0,60
-10,56
-10,56
3,97
3,97
19,83
19,83
10,58
10,58
47,69
47,69
2,63
2,63
wcześniej: UniAkcje Małych i Średnich Spółek
0,46
0,46
2,17
2,17
4,04
4,04
8,85
8,85
-11,41
-11,41
-2,10
-2,10
10,12
10,12
10,12
10,12
31,27
31,27
10,56
10,56
wcześniej: Generali Akcje Selektywny Globalny
-0,10
-0,10
1,83
1,83
4,22
4,22
18,45
18,45
15,03
15,03
17,46
17,46
25,82
25,82
-
-
-
-
22,99
22,99
wcześniej: UniAkcje: Nowa Europa
0,20
0,20
0,93
0,93
1,78
1,78
7,85
7,85
-3,96
-3,96
12,22
12,22
27,68
27,68
25,68
25,68
43,89
43,89
9,86
9,86
wcześniej: Generali Akcje: Daleki Wschód
0,88
0,88
1,20
1,20
5,09
5,09
12,62
12,62
1,96
1,96
11,00
11,00
27,41
27,41
18,46
18,46
-
-
13,79
13,79
wcześniej: Generali Akcje Biopharma
-0,16
-0,16
3,10
3,10
10,60
10,60
18,22
18,22
23,59
23,59
25,46
25,46
25,54
25,54
-
-
-
-
24,13
24,13
wcześniej: UniAkcje: Turcja
-0,61
-0,61
-1,13
-1,13
4,38
4,38
7,97
7,97
-29,92
-29,92
-24,86
-24,86
-26,56
-26,56
-42,59
-42,59
-
-
6,77
6,77

Metoda kalkulacji jedno- i wielomiesięcznych stóp zwrotu:

W przypadku wyceny przypadającej w ostatnim Dniu Wyceny miesiąca - stopy zwrotu wyliczane są poprzez porównanie bieżącej wartości jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny do wartości jednostki uczestnictwa przypadającej na ostatni Dzień Wyceny miesiąca porównawczego.

W pozostałych przypadkach - stopy zwrotu wyliczane są poprzez porównanie bieżącej wartości jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny do wartości jednostki uczestnictwa z dnia wyceny przypadającej na ten sam dzień kalendarzowy miesiąca porównawczego. Informujemy, że jedyna wiążąca wycena funduszy Union Investment znajduje się na tej stronie. Regularnie monitorujemy prawidłowość wycen w portalach finansowych, a każdy zgłoszony przypadek błędnych wycen wyjaśniamy z redakcjami w celu poprawienia błędnych informacji.