W celu świadczenia usług najwyższej jakości nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Pozwalają one na dostosowanie treści do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Więcej szczegółów na temat cookies w naszej Polityce Prywatności.

Notowania

Notowania funduszy

Dane na dzień
Zmiana %
Zmiana %
Subfundusz 1D 1 m 3 m 12 m 24 m 36 m 48 m 5 lat 10 lat od pocz. roku Archiwum
Subfundusz Zmiana % Zmiana %
wcześniej: UniOszczędnościowy
0,01
0,01
0,19
0,19
0,51
0,51
1,96
1,96
4,37
4,37
6,80
6,80
8,69
8,69
11,19
11,19
-
-
1,76
1,76
wcześniej: UniDolar
0,00
0,00
0,33
0,33
0,68
0,68
3,70
3,70
4,64
4,64
5,77
5,77
6,79
6,79
8,34
8,34
26,40
26,40
3,31
3,31
wcześniej: UniEuro
0,00
0,00
0,03
0,03
-0,04
-0,04
0,34
0,34
0,00
0,00
0,76
0,76
1,42
1,42
1,99
1,99
15,83
15,83
0,34
0,34
wcześniej: UniKorona Dochodowy
-0,01
-0,01
0,27
0,27
0,66
0,66
4,20
4,20
5,96
5,96
10,17
10,17
12,34
12,34
14,44
14,44
46,14
46,14
3,46
3,46
wcześniej: UniProfit Plus
0,01
0,01
0,19
0,19
0,54
0,54
2,04
2,04
4,54
4,54
6,91
6,91
9,14
9,14
11,95
11,95
29,72
29,72
1,81
1,81
wcześniej: UniAktywny Dochodowy
0,00
0,00
0,25
0,25
0,67
0,67
3,77
3,77
5,91
5,91
10,47
10,47
-
-
-
-
-
-
2,98
2,98
0,00
0,00
0,16
0,16
0,55
0,55
2,71
2,71
4,86
4,86
8,46
8,46
10,51
10,51
12,45
12,45
-
-
2,12
2,12
-0,02
-0,02
-0,20
-0,20
-0,11
-0,11
6,56
6,56
8,99
8,99
15,01
15,01
-
-
-
-
-
-
5,22
5,22
wcześniej: UniKorona Obligacje
-0,08
-0,08
0,19
0,19
0,51
0,51
5,92
5,92
7,39
7,39
10,88
10,88
10,28
10,28
10,71
10,71
55,63
55,63
4,29
4,29
wcześniej: UniObligacje: Nowa Europa
0,10
0,10
0,76
0,76
-0,06
-0,06
10,66
10,66
3,67
3,67
-1,53
-1,53
-0,68
-0,68
-1,00
-1,00
53,47
53,47
8,66
8,66
wcześniej: UniObligacje Aktywny
-0,18
-0,18
0,38
0,38
0,62
0,62
7,22
7,22
7,14
7,14
11,61
11,61
9,06
9,06
10,39
10,39
-
-
5,27
5,27
wcześniej: UniObligacje: Globalne Rynki Wschodzące
-0,03
-0,03
0,14
0,14
1,57
1,57
13,78
13,78
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12,13
12,13
wcześniej: UniStabilny Wzrost
-0,16
-0,16
0,20
0,20
0,43
0,43
6,75
6,75
2,97
2,97
15,41
15,41
12,28
12,28
8,14
8,14
49,56
49,56
4,62
4,62
wcześniej: UniKorona Zrównoważony
-0,29
-0,29
0,22
0,22
0,11
0,11
7,90
7,90
-0,38
-0,38
15,06
15,06
13,86
13,86
7,32
7,32
38,28
38,28
5,75
5,75
wcześniej: UniAkcje Dywidendowy
-0,30
-0,30
2,70
2,70
2,78
2,78
10,19
10,19
-1,25
-1,25
10,61
10,61
12,34
12,34
8,34
8,34
-
-
11,73
11,73
wcześniej: UniKorona Akcje
-0,44
-0,44
-0,76
-0,76
-1,15
-1,15
0,99
0,99
-14,56
-14,56
8,13
8,13
5,65
5,65
-3,62
-3,62
25,68
25,68
-1,65
-1,65
wcześniej: UniAkcje Wzrostu
-0,44
-0,44
0,98
0,98
0,02
0,02
3,76
3,76
-11,46
-11,46
8,54
8,54
10,64
10,64
7,24
7,24
45,90
45,90
1,46
1,46
wcześniej: UniAkcje Małych i Średnich Spółek
-0,85
-0,85
1,33
1,33
0,97
0,97
9,67
9,67
-12,33
-12,33
-2,70
-2,70
0,54
0,54
4,86
4,86
25,84
25,84
6,93
6,93
wcześniej: UniAkcje Selektywny Globalny
-0,17
-0,17
2,59
2,59
4,67
4,67
12,61
12,61
15,72
15,72
20,46
20,46
19,91
19,91
-
-
-
-
21,08
21,08
wcześniej: UniAkcje: Nowa Europa
-0,53
-0,53
2,64
2,64
2,32
2,32
6,53
6,53
-4,87
-4,87
13,66
13,66
16,41
16,41
21,94
21,94
42,41
42,41
7,78
7,78
wcześniej: UniAkcje: Daleki Wschód
0,33
0,33
3,39
3,39
7,22
7,22
11,15
11,15
0,62
0,62
15,03
15,03
20,85
20,85
-
-
-
-
12,82
12,82
wcześniej: UniAkcje Biopharma
0,62
0,62
7,77
7,77
8,06
8,06
12,90
12,90
23,67
23,67
23,93
23,93
18,04
18,04
-
-
-
-
21,20
21,20
wcześniej: UniAkcje: Turcja
-0,77
-0,77
11,66
11,66
10,35
10,35
6,94
6,94
-23,31
-23,31
-22,56
-22,56
-34,89
-34,89
-42,32
-42,32
-
-
8,20
8,20

Metoda kalkulacji jedno- i wielomiesięcznych stóp zwrotu:

W przypadku wyceny przypadającej w ostatnim Dniu Wyceny miesiąca - stopy zwrotu wyliczane są poprzez porównanie bieżącej wartości jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny do wartości jednostki uczestnictwa przypadającej na ostatni Dzień Wyceny miesiąca porównawczego.

W pozostałych przypadkach - stopy zwrotu wyliczane są poprzez porównanie bieżącej wartości jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny do wartości jednostki uczestnictwa z dnia wyceny przypadającej na ten sam dzień kalendarzowy miesiąca porównawczego. Informujemy, że jedyna wiążąca wycena funduszy Union Investment znajduje się na tej stronie. Regularnie monitorujemy prawidłowość wycen w portalach finansowych, a każdy zgłoszony przypadek błędnych wycen wyjaśniamy z redakcjami w celu poprawienia błędnych informacji.