W celu świadczenia usług najwyższej jakości nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Pozwalają one na dostosowanie treści do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Więcej szczegółów na temat cookies w naszej Polityce Prywatności.

Notowania

Notowania funduszy

Dane na dzień
Zmiana %
Zmiana %
Subfundusz 1D 1 m 3 m 12 m 24 m 36 m 48 m 5 lat 10 lat od pocz. roku Archiwum
Subfundusz Zmiana % Zmiana %
wcześniej: UniOszczędnościowy
0,01
0,01
0,24
0,24
0,61
0,61
2,03
2,03
4,40
4,40
6,89
6,89
8,80
8,80
11,19
11,19
-
-
1,94
1,94
wcześniej: UniDolar
-0,05
-0,05
0,19
0,19
0,63
0,63
3,60
3,60
4,56
4,56
5,76
5,76
6,86
6,86
8,37
8,37
25,65
25,65
3,35
3,35
wcześniej: UniEuro
0,00
0,00
0,01
0,01
0,05
0,05
0,36
0,36
-0,02
-0,02
0,73
0,73
1,44
1,44
1,96
1,96
15,56
15,56
0,34
0,34
wcześniej: UniKorona Dochodowy
-0,06
-0,06
0,13
0,13
0,81
0,81
3,87
3,87
5,64
5,64
10,37
10,37
12,54
12,54
14,43
14,43
45,88
45,88
3,55
3,55
wcześniej: UniProfit Plus
0,01
0,01
0,26
0,26
0,65
0,65
2,12
2,12
4,60
4,60
6,99
6,99
9,23
9,23
11,96
11,96
29,60
29,60
2,02
2,02
wcześniej: UniAktywny Dochodowy
-0,04
-0,04
0,14
0,14
0,84
0,84
3,43
3,43
5,61
5,61
10,35
10,35
-
-
-
-
-
-
3,09
3,09
-0,02
-0,02
0,11
0,11
0,61
0,61
2,46
2,46
4,59
4,59
8,58
8,58
10,70
10,70
12,45
12,45
-
-
2,20
2,20
-0,17
-0,17
0,39
0,39
0,51
0,51
5,95
5,95
8,26
8,26
14,82
14,82
-
-
-
-
-
-
5,40
5,40
wcześniej: UniKorona Obligacje
-0,23
-0,23
0,12
0,12
0,79
0,79
5,01
5,01
6,56
6,56
11,08
11,08
10,92
10,92
10,81
10,81
54,78
54,78
4,26
4,26
wcześniej: UniObligacje: Nowa Europa
-0,18
-0,18
0,35
0,35
0,04
0,04
10,27
10,27
1,56
1,56
-1,31
-1,31
0,44
0,44
-0,42
-0,42
52,29
52,29
8,45
8,45
wcześniej: UniObligacje Aktywny
-0,39
-0,39
0,26
0,26
0,83
0,83
6,12
6,12
5,55
5,55
11,81
11,81
10,99
10,99
10,68
10,68
-
-
5,21
5,21
wcześniej: UniObligacje: Globalne Rynki Wschodzące
0,09
0,09
1,79
1,79
2,36
2,36
15,55
15,55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13,73
13,73
wcześniej: UniStabilny Wzrost
0,24
0,24
-0,27
-0,27
-0,14
-0,14
4,60
4,60
3,04
3,04
12,89
12,89
17,10
17,10
8,67
8,67
49,98
49,98
4,73
4,73
wcześniej: UniKorona Zrównoważony
0,65
0,65
-0,68
-0,68
-0,70
-0,70
5,41
5,41
0,66
0,66
11,15
11,15
20,28
20,28
8,65
8,65
39,34
39,34
6,03
6,03
wcześniej: UniAkcje Dywidendowy
1,35
1,35
2,03
2,03
1,74
1,74
10,44
10,44
1,96
1,96
8,70
8,70
24,53
24,53
11,29
11,29
-
-
14,13
14,13
wcześniej: UniKorona Akcje
1,28
1,28
-2,46
-2,46
-4,24
-4,24
-3,83
-3,83
-14,15
-14,15
1,14
1,14
15,12
15,12
-3,01
-3,01
25,71
25,71
-2,39
-2,39
wcześniej: UniAkcje Wzrostu
1,20
1,20
-0,56
-0,56
-1,56
-1,56
0,22
0,22
-10,22
-10,22
2,85
2,85
19,75
19,75
8,19
8,19
46,85
46,85
1,79
1,79
wcześniej: UniAkcje Małych i Średnich Spółek
-0,06
-0,06
3,08
3,08
3,28
3,28
8,55
8,55
-11,28
-11,28
-3,37
-3,37
8,64
8,64
8,34
8,34
30,03
30,03
9,91
9,91
wcześniej: UniAkcje Selektywny Globalny
0,33
0,33
1,14
1,14
3,35
3,35
14,97
14,97
14,06
14,06
17,38
17,38
24,77
24,77
-
-
-
-
21,73
21,73
wcześniej: UniAkcje: Nowa Europa
1,15
1,15
3,17
3,17
2,94
2,94
8,37
8,37
-2,12
-2,12
13,18
13,18
30,14
30,14
26,71
26,71
53,18
53,18
11,20
11,20
wcześniej: UniAkcje: Daleki Wschód
0,27
0,27
-1,06
-1,06
2,04
2,04
10,53
10,53
0,04
0,04
8,33
8,33
24,78
24,78
16,00
16,00
-
-
11,39
11,39
wcześniej: UniAkcje Biopharma
0,05
0,05
4,29
4,29
9,26
9,26
13,83
13,83
23,18
23,18
26,71
26,71
26,26
26,26
-
-
-
-
22,89
22,89
wcześniej: UniAkcje: Turcja
1,65
1,65
4,76
4,76
5,55
5,55
11,75
11,75
-26,68
-26,68
-21,34
-21,34
-21,24
-21,24
-40,40
-40,40
-
-
10,24
10,24

Metoda kalkulacji jedno- i wielomiesięcznych stóp zwrotu:

W przypadku wyceny przypadającej w ostatnim Dniu Wyceny miesiąca - stopy zwrotu wyliczane są poprzez porównanie bieżącej wartości jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny do wartości jednostki uczestnictwa przypadającej na ostatni Dzień Wyceny miesiąca porównawczego.

W pozostałych przypadkach - stopy zwrotu wyliczane są poprzez porównanie bieżącej wartości jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny do wartości jednostki uczestnictwa z dnia wyceny przypadającej na ten sam dzień kalendarzowy miesiąca porównawczego. Informujemy, że jedyna wiążąca wycena funduszy Union Investment znajduje się na tej stronie. Regularnie monitorujemy prawidłowość wycen w portalach finansowych, a każdy zgłoszony przypadek błędnych wycen wyjaśniamy z redakcjami w celu poprawienia błędnych informacji.